logotyp

77/001 Ohřívač láhví Canpol babies

Množství
ks  
Cena
522 Kč
Dostupnost
zboží je vyprodáno: 0 ks
Kód zboží
Ca77/001
Značka zboží
Canpol babies

Popis zboží:

Ohřívač umožňuje ohřívání pokrmu v láhvích Canpol babies se širokým i úzkým hrdlem, většině jiných kojeneckých láhví a sklenicích s hotovým jídlem. Ohřívač neobsahuje BPA.

Ohřívač umožňuje ohřívání pokrmu v láhvích Canpol babies se širokým i úzkým hrdlem, většině jiných kojeneckých láhví a sklenicích s hotovým jídlem. Ohřívač neobsahuje BPA. Správně ohřátý pokrm příznivě působí na trávení a tím ovlivňuje zdravý vývoj dítěte.

Miska s víčkem k ohřevu hustých pokrmů.
Plynulá regulace teplotyohřevu a funkce udržení požadované teploty.
Termostat s vestavěným spínačem a PTC topné těleso pro dlouhou životnost.
Ohřev zmražených pokrmů.

Důležité informace:
Při použití elektrických přístrojů buďte opatrní a postupujte dle níže uvedených instrukcí
Před použitím se důkladně seznamte s návodem k použití.
1.Nesprávné použití může způsobit zničení přístroje a opaření uživatele.
2.Ohřívač je určen pouze pro domácí použití, jiné používání je v rozporu se záručními podmínkami.
3.Výrobek není hračka a musí být používán pouze k účelu, ke kterému je určen. Používejte a uchovávejte mimo dosah dítěte.
4.Před každým použitím zkontrolujte kvalitu přístroje. V případě poškození nebo opotřebení přístroj nepoužívejte. Co nejdříve kontaktujte servis.
5.Nikdy neponořujte ohřívač do vody, chraňte před politím vodou, nikdy nepracujte s ohřívačem mokrýma rukama – předejdete tak poranění elektrickým proudem.
6.Nikdy nevytahujte síťový kabel ze zásuvky potahováním za kabel. Při vypínání vždy přidržujte okraje zástrčky. Ohřívač vytáhněte za zásuvky před každým čistěním.
7.Nikdy nezapínejte ohřívač pokud v něm není voda.
8.Vždy zkontolujte teplotu pokrmu podávaného dítěti.
9.Po každém použití vylijte z ohřívače vodu a vytřete dosucha.
10.Nezapomeňte, že v době, kdy je ohřívač v provozu, je naplněn vařící vodou. Ohřívač v provozu nepřenášejte a nezvedejte.
11.Nikdy nesterilizujte ohřívač nebo jeho díly ve sterilizátoru nebo mikrovlné troubě.
12.Nikdy nesterilizujte díly ohřívače déle než je doporučeno, můžete snížit jejich životnost.
13.Používejte pouze originální díly ohřívače.
14.Použití jiných než originálních dílů může způsobit poranění elektrickým proudem nebo jiné úrazy.
15.Přesvědčte se, že kabel je používán dle návodu a ohřívač je zajištěn před potažením za kabel nebo pádem.
16.Přesvědčte se, že kabel neleží poblíž tepelného zdroje ani otevřeného ohně.
17.Nenechávejte ohřívač na přímém slunečním světle, v blízkosti ostrých předmětů, apod.
18.Nedoporučeme používat ohřívač s prodlužovací šňůrou. Pokud je použití prodlužovací šňůry nutné, přesvědčte se, že je správně zapojena. Nikdy nepoužívejte prodlužovací šňůru v blízkosti dítěte.
19.Nepřenášejte ohřívač za kabel.
20.Nikdy nenechávejte ohřívač zapnutý do sítě, pokud ho nepoužíváte. Po použití se vždy přesvědčte, že je ohřívač vypnutý ze sítě.
21.Ujistěte se, že ohřívač a jeho díly jsou čisté, protože mají bezprostřední kontakt s jídlem Vašeho dítěte.
22.Ujistěte se, že po použití je vypínač v poloze OFF.
23.Výrobce nezodpovídá za škody vzniklé nesprávným použitím ohřívače nebo opravami v neautorizovaném servisu.
24.V případě technických problémů ohřívač dále nepoužívejte, sami ho neopravujte. Doručte ohřívač do prodejny, ve které jste ho zakoupili. Nedodržení výše uvedených instrukcí může mít vliv na bezpečný provoz ohřívače.

Díly ohřívače
1. Tělo ohřívače
2. Kontrolní světlo
3. Ovládač teploty
4. Víčko zásobníku na pokrm
5. Zásobník pokrmu
6. Vložka k ohřívání

Před prvním použitím
Vybalte výrobek z plastového obalu. Plastové obaly mohou být nebezpečné. Uchovávejte obal mimo dosah dítěte – předejdete tak možnosti zadušení dítete obalem.

Návod k použití
* Před prvním použitím umyjte ohřívací vložku/zásobník na pokrm (e. a f.) v teplé vodě šetrným mycím přípravkem, vypláchněte a sterilizujte vyvařením ve vařící vodě po dobu 5 minut.
* Před každým dalším použitím umyjte ohřívací vložku/zásobník na pokrm (e. a f.) v teplé vodě šetrným mycím přípravkem, důkladně vypláchněte a vysušte.
* Po každém použití vylijte z ohřívače vodu, jeho vnitřní a vnější části přetřete vlhkým hadříkem. NEPOUŽÍVEJTE ŽÁDNÉ CHEMICKÉ ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY.
* Co 4 týdny ohřívač odvápněte jedním z doporučených způsobů:
Kyselina citronová
Kyselinu citronovou (10 g) rozpusťte ve 200 ml vody. Roztok nalijte do ohřívače. Zapněte ohřívač na 10 minut na maximum (obr. 1). Po 10 minutách vypněte ohřívač, vytáhněte zásuvku ze sítě a počkejte 30 minut. Pak vylijte roztok a opláchněte vnitřek ohřívače vodou.
Ocet
Nalijte do ohřívače roztok 50 ml octa i 100 ml studené vody. Ponechte ho v ohřívači, pokud se vodní kámen nerozpustí. Pak vylijte roztok a opláchněte vnitřek ohřívače vodou.
Upozornění! Používáním převařené/destilované vody můžete snížit množství vznikajícího vodního kamene.

Ohřívání v láhvi/sklenici

Před zapnutím do sítě se ujistěte, že vypínač je v poloze OFF.
•Vložte ohřívací vložku do ohřívače. K ohřívání tekutin v láhvích a pokrmů ve sklenicích vždy použijte ohřívací vložku. Nikdy nevkládejte láhve/sklenice bezprostředně do ohřívače.
•Vložte láhev/sklenici a naplněte ohřívací vložku vodou. Hladina vody se má nacházet pod hrdlem láhve/sklenice a má zakrývat hladinu tekutiny/pokrmu. Jinak bude teplota ohřívané tekutiny/pokrmu nerovnoměrná.
•Nezapomeňte, že láhev má být připravena ke krmení (s dudlíkem a víčkem), víčko u sklenic má být lehce povolené.
•Zapněte elektrický kabel do sítě. Zapněte ohřívač na maximální teplotu.

Rozsvítí se červené světlo, které signalizuje, že ohřívač ohřívá. Světlo automaticky zhasne, když teplota vody v ohřívači dosáhne požadované teploty (rozsvěcování a zhasínání signalizuje, že termostat kontroluje požadovanou teplotu). První zhasnutí světla neznamená, že pokrm již má požadovanou teplotu.
•Láhev/sklenici ponechte v ohřívači odpovídající dobu dle jejich velikosti – viz časová tabulka. Nezapomeňte, že doba uvedená v tabulce je pouze orientační.
•Po ohřátí pokrmu vyjměte láhev/sklenici z ohřívače a pokrm zamíchejte. Ponechání láhve/sklenice v ohřívači způsobí vzrůst teploty ohřívaného pokrmu nad 40oC – to je příliš vysoká teplota pro dítě. Vypněte ohřívač přesunutím vypínače po polohy OFF, vypněte z elektrické sítě a vylijte vodu.
•Pokud chcete použít ohřívače k udržení teploty pokrmu v láhvi, naplněte ho studenou vodou, nastavte vypínač do polohy na níže uvedeném obrázku a vložte láhev s pokrmem
•Po použití nastavte vypínač do polohy OFF, vypněte z elektrické sítě a vylijte vodu.

Ohřívání v zásobníku

Před zapnutím do sítě se ujistěte, že vypínač je v poloze OFF.
•Naplněte ohřívač 150-165 ml vody, nikdy ho nenaplňujte těsně pod okraj.
•Naplňte zásobník pokrmem.
•Umístěte zásobník s pokrmem do ohřívače.
•Zapněte ohřívač do elektrické sítě.
•Nastavte vypínač na maximální teplotu.

Rozsvítí se červené světlo, které signalizuje, že ohřívač ohřívá. Světlo automaticky zhasne, když teplota vody v ohřívači dosáhne požadované teploty (rozsvěcování a zhasínání signalizuje, že termostat kontroluje požadovanou teplotu). První zhasnutí světla neznamená, že pokrm již má požadovanou teplotu.
•Doba ohřívání závisí na druhu a hustotě pokrmu. Upozornění! Vždy zkontolujte teplotu pokrmu podávaného dítěti.
•Po ohřátí pokrmu vyjměte zásobník z ohřívače a pokrm zamíchejte. Ponechání zásobníku v ohřívači způsobí vzrůst teploty ohřívaného pokrmu nad 40oC – to je příliš vysoká teplota pro dítě. Vypněte ohřívač přesunutím vypínače po polohy OFF, vypněte z elektrické sítě a vylijte vodu.
•Pokud chcete použít ohřívače k udržení teploty pokrmu, naplněte ho studenou vodou, nastavte vypínač do polohy na níže uvedeném obrázku a vložte zásobník s pokrmem.
•Po použití nastavte vypínač do polohy OFF, vypněte z elektrické sítě a vylijte vodu.

UPOZORNĚNÍ!
•Pokrm nemá být ohříván příliš dlouho. Vždy zkontolujte teplotu pokrmu podávaného dítěti.
•Po vyjmutí láhve z ohřívače zamíchejte její obsah energickým protřepáním a zkontrolujte teplotu tekutiny upuštěním několika kapek na hřbet ruky. Pokrm v láhvi promíchejte a zkontrolujte jeho teplotu. Pokud je teplota správná, necítíte ani chlad ani teplo. Doporučená teplota jídla pro děti je okolo 370C.
•Nikdy nenechávejte pokrm v ohřívači déle než 30 minut.
•Časy uvedené v tabulce jsou pouze orientační. Berte rovněž v úvahu množství a vychozí teplotu ohřívaného pokrmu – pokrm z lednice se ohřívá déle. Dobu ohřívání ovlivňuje i materiál láhve (sklo, plast) a hustota pokrmu. V průběhu ohřevu můžete upravit nastavenou teplotu otočením termostatu.
•Ohřívač není určen k používání dětmi a osobami se sníženými fyzickými, senzorickými nebo smyslovými schopnostmi, nevidoucími nebo osobami, které nebyly seznámeny s návodem k obsluze. Tyto osoby mohou přístroj používat pouze pod dohledem opatrovníka nebo po důkladném seznámení s návodem k obsluze.
•Ohřívač napájejte ze sítě o napětí 220-240V.
•Přístroj zapínejte do zásuvky s ochranným kolíkem.

Uchovávání ohřívače
•Vypněte ohřívač ze sítě a očistěte všechny jeho díly dle výše uvedeného návodu.
•Ohřívač uchovávejte v krabici nebo na suchém a čistém místě.
•Nikdy nenechávejte ohřívač neočištěný nebo vhlký.
•Nikdy neomotávejte elektrický kabel okolo ohřívače.

Oprava ohřívače

Ohřívač neobsahuje žádné díly, které můžete opravit sami. Pokud ohřívač nefunguje, zkontrolujte, že:
•Postupujete podle návodu
•Ohřívač je správně připojen do sítě

Pokud ohřívač dále nefunguje, kontaktujte prodejní místo. Ujistěte se, že:
•Ohřívač je zabalen do originálního obalu (doporučujeme)
•Máte doklad o nákupu

Pokud je ohřívač již po záruce hradí náklady na opravu kupující.

UPOZORNĚNÍ!!! Láhev i ohřívač nepoužívejte déle než 30 minut, jinak můžete přehřát ohřívač nebo jeho díly. Doporučujeme nechat ohřívač vychladnout na 10 minut před jeho dalším použitím. Prodloužíte tak jeho životnost.

Správná likvidace výrobku (použité elektrické a elektronické přístroje)

Tato značka zobrazená na výrobku nebo v dokumentaci znamená, že by se výrobek neměl po uplynutí životnosti likvidovat společně s jiným domácím odpadem. Aby se zabránilo možnému znečištění životního prostředí nebo poškození lidského zdraví díky nespravné likvidaci, oddělte je prosím od dalších typů odpadů a recyklujte je zodpovědně k podpoře opětovneho využití materiálních zdrojů. Informace o místu a způsobu správné likvidace a recyklace výrobku získáte u prodejce, u něhož jste výrobek zakoupili nebo na místním odboru životního prostředí. Tento výrobek by se neměl míchat s jinými komerčními produkty, určenými k likvidaci.


ČASOVÁ TABULKA


Teplota pokrmu před ohříváním 20°C.................Teplota pokrmu před ohříváním 5°C
120ml..................7 min.................................................9 min
240ml.................10 min...............................................16 min
130 g..................11 min...............................................14 min

Ohřívač odpovídá požadavkům:
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/95/ES o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí,
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

Sada obsahuje: viz. poslední obrázek
Ráj miminek - kojenecké oblečení, kočárky

Naši partneři: lesnicke potreby.cz – lesnické potřeby, oblečení a obuv do lesa / zdarmaprodeti.topstranky.cz – pohádky,omalovánky, vystřihovánky,hry pro děti / taboriste.cz-prázdniny na koních,tábory, akce s koňmi,e-shop s koňskými potřebami / tisina.cz- dětské tábory integrovaného záchranného systému, plné akčních zážitků / skolkazirafka.cz - Mateřská školka a jesličky Žirafka,s nepřetržitým provozem / Obchod-aromedica.cz - farmaceutická a přírodní kosmetika, potravinové doplňky, veterinární přípravky / Pomůcky-potřeby-proseniory.cz – pomůcky a potřeby pro seniory, akce pro seniory, aktivní život seniorů
Login
HOME Ráj miminek
AKCE - sleva 50% na vše, pouze na prodejně v Havl. Brodě, zboží neposíláme
Nákupní košík
položek v košíku: 0

Created by © 2009-2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek Tvorba www stránek a e-shopů
Doporučujeme: | Váhy Analytika